Deze site wordt binnenkort opgeheven.
    Je kan terecht bij Schaffense Filmclub via deze links:   

     https://sites.google.com/site/schaffensefilmclubdiest/home
     http://blog.seniorennet.be/schaffense_filmclub/
    
     Lesfilmpjes e.a. voor leden vind je via:  

     http://www.josbdw.be